Lidové bytové družstvo

LBD v Olomouci, družstvo s tradicí od roku 1930, nabízí správu bytového fondu pro SVJ (společenství vlastníků jednotek) tj. vlastníky bytu, především pak:
  • právní pomoc při založení SVJ
  • zabezpečení právního dohledu nad smlouvami s dodavateli stavebních prací
  • zajištění všech revizí
  • sledování technického stavu domu
  • spolupráci při řešení technických problémů domu
  • zajištění drobných oprav domu
  • zajištění oprav z důvodu havárie
  • vedení účetnictví